Přihlásit

bezpecnost

Dopravní výchova ve škole

7.2.2018

Vést děti vedle slušného chování také k dodržování pravidel v silničním provozu se vyplatí. Právě děti jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Seznamte se s tím, co by vaše dítě mělo, a ve kterém věku, znát.

FOT_8166

Dítě je účastník silničního provozu vlastně už od chvíle, kdy se narodí – jeho první cesta z porodnice bývá zpravidla autem. Od tří let si plně začíná uvědomovat svět okolo sebe a tím i případná nebezpečí. Ideální proto je ještě v mateřské školce navštívit dětské dopravní hřiště a získat tak základní informace o dopravních značkách, o chování na přechodu, na silnici, v hromadné dopravě, při jízdě na kole nebo v autě.
Výchova na prvním stupni volně navazuje na znalosti, které děti již získaly v mateřské škole.

V první a druhé třídě například společně nacvičují, jak bezpečně překonat vozovku nebo jak ze školy bezpečně dorazit domů. Jak rozeznat základní vybrané značky (přechod pro chodce, zákaz vjezdu, hlavní silnice) a jak přejít silnici se semaforem. Už by mělo znát cestu domů a také ji s úspěchem absolvovat. Pokud budete s dítětem nacvičovat cestu do školy, zkuste dítě tajně zpovzdálí pozorovat, můžete v případě nouze zakročit. Dítě se v tomto věku učí reagovat na ostatní účastníky provozu také v roli chodce. Ví například, že tramvaj má na přechodu pro chodce v jízdě před chodcem přednost, že se nechodí na červenou na semaforu, a podobně.

Čtvrtý ročník je pomyslným mezníkem v dopravním životě dítěte.

Především proto, že od 10 let smí jezdit na kole po silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci bez doprovodu osoby starší 15 let. Dítě je čím dál více zodpovědnější za své chování a v krizových situacích aktivně hledá řešení. snaží se na kole zvládat různé jízdní techniky, učí se předvídat, umí popsat výbavu cyklisty a jízdního kola.

Zná způsob a pravidla jízdy, umí používat reflexní i ostatní doplňky, plánovat jednoduchý cyklistický výlet. Ví, proč je potřeba dávat znamení o změně směru jízdy při odbočení, objíždění a každé jiné změně směru. Také ví, po které straně vozovky se jezdí. V případě ohrožení už jsou děti schopné reagovat na danou situaci (auto v obytné zóně, nucená změna směru jízdy apod.). Při učení se těmto znalostem a dovednostem velmi pomáhají dětská dopravní hřiště. Na dobře vybaveném hřišti se děti učí prakticky využít znalosti dopravních značek, významu semaforů, případně řízení provozu policistou. Projíždějí křižovatky včetně kruhových objezdů, dávají přednost chodcům, učí se ohleduplnosti a toleranci. To vše v bezpečí dopravního hřiště.

FOT_8161

Pátý ročník je ve znamení upevnění a rozvíjení získaných dovedností. Dítě by již mělo bezpečně znát pravidla pro chodce i cyklisty, přejít správně silnici bez semaforu. Některé děti v tomto věku běžně cestují dopravními prostředky.
2. stupeň základní školy v šestém a sedmém ročníku se děti učí, jak přejít křižovatku řízenou policistou. Ví, proč je nutné se v autě poutat.
Seznamují se s pravidly chůze za snížené viditelnosti a zvláště pak chlapci zvládají jednoduchou opravu jízdního kola. Dítě se v tomto věku setkává se základy první pomoci.

V osmém ročníku se žáci postupně seznamují například s přestupky chodců, s přestupky cyklistů a jejich legislativními dopady.

V devátém ročníku si žáci zkoušejí řidičský průkaz nanečisto (formou testů), získávají informace o bodovém systému, nebo také mohou navštívit centra záchranářů.

Všichni víme, že škola nás dostatečně na život nepřipraví, a stejné je to s dopravní výchovou. Některé bezpečnostní principy si neuvědomují ani samotní řidiči a velmi často je podceňují (např. dodržování bezpečné vzdálenosti včetně brzdné dráhy ve špatném počasí). Takový řidič pak není schopen zareagovat a zastavit, pokud mu dítě vběhne na přechod, protože nedostatečně předvídá nebo překračuje bezpečnou rychlost v okolí míst, kde se děti pohybují. Je si toho vaše dítě vědomo? Nebo jen ví, že má přednost? Ověřujme průběžně znalosti našich dětí. Nezapomínejme na to, že děti se učí hlavně napodobováním nás dospělých, a kdo jiný než my jim musíme jít příkladem. Počítejme i s chybami druhých. Bezpečnost našich dětí za to určitě stojí.

Šťastné kilometry přeje redakce magazínu Žena v autě.cz a BESIP.