Přihlásit

bezpecnost5

Škola rodiče nenahradí

9.2.2018

Na slovíčko s dopravní psycholožkou, PhDr. Pavlou Rymešovou
Do jaké míry vnímají děti, co se kolem nich děje v silničním provozu?
Především bychom si my, dospělí, měli uvědomit, že zejména ty nejmenší děti na silniční provoz myslí velmi málo, ne-li vůbec. Zejména chlapce mezi 5. a 10. rokem málo zajímá, co se na silnici děje, a mohou snadno seběhnout z chodníku. Proto je dobré děti varovat, že chodník – natož silnice – není vůbec vhodná pro hraní. Dítě v tomto věku nesmějí rodiče spustit v blízkosti vozovky ze zřetele. Nesmějí dovolit, aby se dítě zabývalo něčím jiným než tím, že jde po chodníku. Nejvíce nebezpečné je období mezi 2. až 3. rokem, kdy dítě začíná cvičit běh. Pokroky v běhu jsou během několika týdnů enormní.

FOT_8189
Jak dítě v tomto období ochránit?
Zdůrazňuji, že u dítěte ve věku dvou až tří let nemůžeme s jistotou spoléhat na to, že splní příkaz na povel STŮJ. Rodič by proto měl mít k dispozici prostředek, jak fyzicky pokyn, pokud dítě neposlechne, sám zrealizovat. Za vhodný nástroj považuji například v Británii populární dětský batoh ve tvaru plyšového psa, který si dítě nasadí a zapne vpředu na popruh jako trekový batoh. Tento plyšák má pak kolem krku obojek, ke kterému lze připnout „vodítko”. Díky takovému vtipnému řešení má rodič dítě stále na dosah. Navíc rodič vlastně nevede dítě, ale plyšového psa. Jako dopravní psycholog se za takovou pomůcku přimlouvám.
Jak dítěti vštípit základní pravidla v silniční dopravě?
Záleží na síle provozu, mentálním vývoji i zkušenostech, které dítě již má. Rodič, který má rád cyklistiku, mívá tendenci dítě odmalička zapojovat do provozu. Dítě pasivně vnímá provoz, ale vnímá také, jak se rodič chová, a naučí se, co dělat a nedělat. Je tedy nenápadným, ale účinným způsobem vedeno ke kázni. Rodiče, kteří jezdí s dítětem na kole od 3 let, mohou dítě v relativně nenáročném dopravním prostředí nechat už od 1. třídy chodit do školy samo.

FOT_8161
Skutečně? Od kolika let tedy nechat děti chodit do školy samostatně?
Čím je dítě starší, tím je to bezpečnější. Vždy je problém odhadnout správný okamžik. Základy správného chování v provozu by měly být dány už ve školce. Dobrá školka vodí děti na dopravní hřiště, kde si na kole nebo tříkolce osvojují jak pravidla provozu, tak i vztah k autoritám a dodržování zákona. Prakticky se cvičí, jak provoz vnímat. Současně se učí senzomotorické koordinaci. Fyzická zdatnost dítěte a koordinace pohybů je důležitá, neboť se dítě do vozovky může dostat i tak, že prostě zakopne a upadne. Pokud rodič nabude dojmu, že dítě dojde do školy samostatně, doporučuji nejprve společně projít „testovacím obdobím”, kdy dítě buď tajně doprovázíte a sledujete, zda se chová správně, nebo požádáte kamarádku, aby jeho samostatnou cestu sledovala. Pokud dítě během několika cest do školy neudělalo
žádnou chybu a chovalo se příkladně, není důvod, proč by dále nemělo do školy chodit samostatně. Jsem nepřítelem dopravování dětí autem, pokud je škola v docházkové vzdálenosti. Je to o samostatnosti. Učit dítě předpisy až v 5. třídě je pozdě.

FOT_8500
Jak je důležité chování rodičů na ulici? Na co si mají dávat pozor?
Když se člověk stane rodičem, měl by potlačit své vlastní nešvary a pokusit se stát pro dítě ideálem. Náš potomek se učí nápodobou. Ať už jsme chodci, cyklisté nebo řidiči, každý náš zlozvyk dítě převezme. Měli bychom je proto co nejvíc eliminovat. Tresty nefungují. Je třeba jít příkladem. Morální základy jedince se uzavírají mezi 6–7 rokem života. Co do něj vložíme z hlediska dopravního chování i chování obecně do této doby, bude cenným přínosem pro bezproblémovou aplikaci dalších společenských norem.
Po tomto období už mohu dělat výjimky. Vždycky ale musím své (z hlediska dosavadního učení) nesprávné chování vysvětlit. Dítě pak nebude mít tendenci rodiče opravovat a upozorňovat stylem: „ale už tam byla oranžová, a tys ještě jel” nebo „tady není zebra a my tu přecházíme”.

Šťastné kilometry přeje redakce magazínu Žena v autě.cz a BESIP.