PŘIHLAS SE A SOUTĚŽ

Autonehoda, jak ji správně řešit

19. 7. 2013

Nejste si jistá, jak byste postupovala v případě lehčí autonehody a co potom, když jsou autonehodou způsobena vážná zranění? Obecně platí postupovat při řešení autonehody podle jednoduchého pravidla: život, zdraví, majetek. V tomto článku stručně popisujeme, jak v takových situacích konkrétně postupovat.

Jak postupovat v případě lehké nehody

1. Zastavte, zajistěte vozidlo ruční brzdou a vypněte motor.

2. Zapněte výstražná světla.

3. Vystupte z auta a oblékněte si reflexní vestu, kterou doporučujeme mít v dosahu řidiče.

4. Umístěte výstražný trojúhelník (50m obec, 100m dálnice, případně dle situace).

5. Zjistěte, zda nejsou na místě zranění a rozsah poškození.

6. Jedná-li se o lehkou nehodu, zajistěte důkazy, vyfoťte či vyznačte stopy nehody nebo obrysy vozidel, prokažte si vzájemně svou totožnost a vyplňte záznam o dopravní nehodě.

7. Po vyplnění záznamu o dopravní nehodě, neprodleně obě strany kontaktují pojišťovnu viníka nehody, kde sdělí informace o nehodě.

výstražný trojúhelník

Co dělat v případě nehody se zraněním

1. Pokud jste účastníky nehody se zraněním nebo pouze svědky, zastavte vozidlo na bezpečném místě, v dostatečné vzdálenosti od havarovaného vozidla, zapněte výstražná světla, dbejte na své bezpečí, oblékněte si reflexní vestu, umístěte trojúhelník, vyndejte lékárničku, případně hasicí přistroj.

2. Zkontrolujte, zda nehrozí osobám ve vozidle nebezpečí, vypněte motor, světla a zajistěte vozidlo ruční brzdou.

3. Pokuste se, co nejlépe zjistit rozsah zranění.

4. Označte nehodu trojúhelníkem, zkontrolujte únik provozních kapalin, zajistěte vozidlo proti pohybu.

5. Poskytněte 1. pomoc, jak nejlépe dovedete. Všechna krvavá zranění ošetřujte v rukavicích.

6. Zavolejte telefonem pomoc (155,158, 150, 112), Sdělte, co se stalo, kde se to stalo, vaše jméno a zda jsou ve vozidle nebo mimo něj zraněné osoby. Pokud si nejste jistá, kde se nehoda nachází, najděte si záchytný bod, např. označník pouliční lampy.

7. Do příjezdu záchranné služby provádíme co nejlépe zachraňovací úkony a se zraněným komunikujeme.

nehoda se zraněním

Kdy volat policii?

  • Při zranění nebo usmrcení osoby
  • Při škodě převyšující 100 000,- Kč (případně pokud nedokážete určit výši škody)
  • Při škodě na majetku 3. osoby (např. stojící vozidlo, plot..)
  • Při poškození pozemní komunikace, její součásti nebo příslušenství
  • V případě, že nejsme schopni sami obnovit plynulost provozu
  • Nedohodnete-li se na míře zavinění (vždy volat policii i v případě, že jeden od místa nehody ujede)
  • Při podezření na vliv alkoholu nebo omamné látky
  • Při poškození obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí

 

Pokud se vám stane nehoda v zahraničí, kontakt na asistenční službu pojišťovny s česky hovořícími operátory najdete vždy zapsané v zelené kartě.

 

Měnit polohy vozů a dalších předmětů patřících do účasti dopravní nehody je povoleno pouze v případě, že je to nutné k poskytnutí první pomoci zraněných nebo pokud zabraňují provozu.

 

Vyplňujete-li záznam o dopravní nehodě mějte na paměti, že k jeho odevzdání nepotřebujete shodné dohodnutí o zavinění nehody, ale jistá dohoda je samozřejmě nutná. Dokument však musí být vždy podepsaný oběma stranami. Proto v případě, že dohoda není možná, volejte příslušníky policie. Dokument vyplňujte vždy čitelně a propisovací tužkou. K záznamu se doporučuje přiložit fotografie dopravní nehody. Dokumentujte ze všech úhlů. V příloze formulář naleznete společně s návodem, jak při vyplňování postupovat.

 

Pozor na crashhuntery! Nikdy se nenechte ovlivnit neznámými asistenčními službami, které jsou u nehody dřív než policie a snaží se vám pomoci, aniž byste si je sama zavolala. Vy máte svoji pojišťovnu a v takových případech hrozí , že služby těchto „pomocníků“ pojišťovna neproplatí.

 

Spolupracujeme s Autoškolou KING

Související odkazy

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018