Jak postupovat při nehodě na jízdním kole

26. 4. 2019

Se slunečným a teplým počasím přichází také období intenzivních cyklistických radovánek. I když jsme vybaveni všemi bezpečnostními prvky a jezdíme opatrně, může se stát, že na kole zaviníme nehodu. Jak postupovat, abychom kvůli škodě na majetku nebo na zdraví poškozeného neplatili astronomické částky?

Nehodovost cyklistů stoupá

Podle policejních statistik stoupla meziročně nehodovost na jízdním kole skoro o 14 %. Loňský rok přinesl o 329 cyklistických nehod více než ten předešlý, celkem jich bylo nahlášeno 2 724. Usmrceno bylo přitom 38 cyklistů. Bezpečnou jízdu na silnici by měla každému cyklistovi zajistit takzvaná povinná výbava. Tu tvoří zejména správně a zákonně vybavené kolo. Přilba je pak důležitá nejen pro cyklisty do 18 let, ale pro všechny věkové kategorie.

bike-3220696_1280

Prevence mimo bezpečnostní výbavu

Povinná výbava a rozumná jízda však nejsou jedinou prevencí, jak předejít nepříjemnostem. Uvědomělý cyklista by měl počítat s tím, že k nehodě může tak jako tak dojít, a před problémy ohledně náhrad škod z nehody mu může pomoci odpovědnostní pojistka. Tu je však potřeba mít sjednanou preventivně. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na újmy způsobené při běžných činnostech, patří sem také rekreace a zábava včetně rekreačních sportů, chůze, jízdy na kole nebo na koni. Vztahuje se na všechny události, které se stanou na území Evropy, takže platí i pro jedince nebo rodiny, kteří vyjedou na kolo mimo tuzemsko. Výhodou je, že taková pojistka platí pro celou domácnost, tedy všechny členy rodiny žijící na jedné adrese. Odpovědnostní pojistka přitom kryje většinou náklady na újmu na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady jeho nákladů na zdravotní péči a odškodnění za smrt. Vztahuje se také na další škody, které mohou vzniknout například při nehodě.

bike-1836934_1280

Když už k nehodě dojde…

Dojde-li ke vzniku nehody, měl by samozřejmě viník v případě srážky s jiným cyklistou poskytnout první pomoc, eventuálně přivolat složky integrovaného záchranného systému. Jestliže je výsledkem jen škoda na majetku, je vhodné vše pečlivě nafotit, aby měl viník zdokumentováno, jakou škodu reálně způsobil, a aby po něm následně nebyla vymáhána náhrada škody ve větším rozsahu, než za kterou nese odpovědnost. Když dojde ke škodě na takovém majetku, jehož majitel není přítomen či znám, měl by viník učinit nezbytné kroky k předání informace o tom, kdo škodu způsobil. Lze například umístit na místo škody lístek se vzkazem a telefonním číslem. Toto je přirozeně na morálce každého, zda ponese čestně odpovědnost za vzniklou škodu. Dále je vhodné zajistit si kontakt na svědky, kteří byli nehodě přítomni či ji nějak vnímali. Svědek totiž může potvrdit skutkovou verzi nehody a vyloučit či omezit zavinění na viníkově straně.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018