PŘIHLAS SE A SOUTĚŽ

Křižovatkou bezpečně na dvou i na čtyřech kolech

29. 7. 2018

Znáte základní pravidla, která platí při průjezdu křižovatkou nejen pro automobily, ale také pro cyklisty? Obě skupiny účastníků by je měly respektovat, aby pro ně jízda po městě byla bezpečná a pohodlná.

Předjíždění je cyklistům povoleno

Hovoří tak zákon o provozu na pozemních komunikacích, který předjíždění kolon na kole povoluje. Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

Zdroj: kampaň Jezdím jako člověk Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj: kampaň Jezdím jako člověk Magistrátu hlavního města Prahy.

V některých případech je pak možné, aby cyklista předjel kolonu i zleva. Jde zejména o situace, kdy je mezi dvěma řadícími pruhy více místa než vpravo při okraji vozovky. Většinou se však doporučuje jízda po pravé straně. V každém případě je vždy na místě velká opatrnost a ostražitost, a to jak na straně cyklisty, tak i na straně motoristy. Neustále pečlivě sledujte, co se okolo vás děje a zda podél vašeho boku neprojíždí cyklista, kterého byste svou jízdou mohla ohrozit.

Strach z pomalého rozjezdu je neoprávněný

Druhým důvodem, proč jsou cyklisté v čele řady stojících aut mnoha motoristům trnem v oku, je pocit, že je jezdci na kole při rozjíždění na zelenou zbrzdí. Není to ale tak docela pravda. Cyklisté totiž obvykle na světelnou signalizaci reagují rychleji než ostatní účastníci provozu. Navíc pokud se cyklista rozjíždí v prostředku kolony, často si pro svou bezpečnost zabere celý prostor jízdního pruhu a kvůli rozjíždějícím se autům jede pomalu, čímž zabírá místo vozidlům za ním.

Menší boční odstup není až takový problém

Mnozí řidiči také argumentují tím, že cyklisté při předjíždění kolony nedodržují minimální doporučený boční odstup 1,5 metru. To je sice obecně pravda, tento rozestup se ovšem vztahuje na jedoucí vozidla, která v rychlosti 50 km/hod a více předjíždí jedoucí cyklisty. Takové rychlosti jezdec na kole při předjíždění řady stojících či pomalu jedoucích aut těžko dosáhne, a proto může úměrně zmenšit i boční vzdálenost.

Zdroj: kampaň Jezdím jako člověk Magistrátu hlavního města Prahy.

Zdroj: kampaň Jezdím jako člověk Magistrátu hlavního města Prahy.

Výhody pro motoristy i cyklisty

Postavení jezdce na kole v čele kolony je výhodné i pro vás, a to hlavně proto, že cyklistu stojícího před vámi máte neustále na očích a počítáte s ním i s jeho pohybem od samého začátku čekání na zelenou, čímž se snižuje riziko vzájemné srážky. Pokud si cyklista bude moci najet do pozice, ze které se mu bude nejlépe pokračovat v jízdě, vyhne se nebezpečnému přejíždění z pruhu do pruhu a kličkování mezi jedoucími auty.

Stopčáry jako bezpečnostní prvek

Na některých křižovatkách pomáhají cyklistům v bezpečném průjezdu takzvané předsunuté stopčáry. Jedná se o zhruba tři až pět metrů velký prostor, který se nachází před křižovatkou v čele jízdního pruhu v těsné blízkosti semaforů. Stopčáry jsou vždy označené piktogramem jízdního kola a mohou, ale nemusí být barevně podbarveny. Určeny jsou výhradně cyklistům a motorová vozidla do nich nesmí zasahovat. Podle zákona jich cyklisté musí užít, což je další důvod, proč byste jezdcům na kole měla uvolnit prostor pro předjetí kolony.

Velký musí respektovat malého

Světelné křižovatky jsou obecně stavěny v dopravně vytížených místech s hustým provozem, a ačkoliv se dopravní infrastruktura stále zlepšuje, velký vliv na dopravní situaci má také to, zda se k sobě účastníci silničního provozu chovají ohleduplně a zda dodržují dopravní předpisy.

Řidič se silným motorem pod kapotou si často vůbec neuvědomí, že pokud cyklista nevyjede při zeleném signálu z čelního místa kolony, v rozlehlých křižovatkách není v některých případech schopen vyvinout dostatečnou rychlost, aby křižovatku vyklidil v čase k tomu určeném. Stihne pouze na zelený signál vjet do křižovatky, nikoliv z ní i včas vyjet.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018