Nepřipoutat dítě v autě je zločin

5. 2. 2020

Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu. Loni bylo v důsledku dopravních nehod usmrceno 16 a těžce zraněno 113 dětí. Alarmující je nárůst lehce zraněných dětí v obci. Meziročně bylo v obci lehce zraněno o 42 dětí více. Častým důvodem bylo nepřipoutání dítěte v autosedačce. Během první poloviny minulého roku bylo přistiženo na 35 000 rodičů, kteří děti nepřipoutali. Nutno podotknout, že „jen“ v 5 500 případech se jednalo o ženy za volantem.

Děti v autě

Děti jsou jako účastníci silničního provozu jednou z neohroženějších skupin mimo jiné proto, že nejsou samy schopny správně vyhodnotit situaci a reagovat na ni. Neumí tak dobře jako dospělí předvídat rizika a následky svého jednání, odhadnout vzdálenost a rychlost vozidla. Tyto dovednosti získávají až s přibývajícím věkem, a do té doby jsou odkázány na jednání doprovázející osoby.

V uplynulém roce bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikací usmrceno 16 a těžce zraněno 113 dětí. Historicky byl evidován nejnižší počet těžce zraněných dětí, nejvyšší byl naopak počet tragických nehod, při kterých byly usmrceny v jednom vozidle dvě děti. Celkem došlo ke čtyřem takovým nehodám.
deti

Dětské sedačky a pásy – nebývají samozřejmostí

V roce 2019 bylo jako spolujezdců usmrceno 12 dětí, 42 bylo těžce a 1 199 lehce zraněno. Z uvedených počtů nebyly připoutány (nebo neseděly v dětské sedačce) 2 usmrcené, 5 těžce zraněných a 178 lehce zraněných dětí.

„Alarmující je především nárůst lehce zraněných dětí v obci. Meziročně bylo v obci lehce zraněno o 42 dětí více než v předchozím roce. Je nutné si uvědomit, že lehká zranění nejsou jen odřeniny a modřiny, ale často také zlomeniny apod. Je zarážející, že osoby odpovědné za připoutání dítěte, paradoxně nejčastěji rodiče, tyto povinnosti nerespektují. Nejen jako člověk, který se v oblasti dopravy dlouhodobě pohybuje, ale především jako rodič nemám pro takové jednání absolutně pochopení,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu.

Podíl řidičů, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem, je jedním z nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu, který je každoročně sledován a vyhodnocován.

V celorepublikovém měřítku cca 8 % řidičů porušovalo tuto povinnost, meziročně o 1 % více. Více než desetina řidičů se nepoutá v Ústeckém kraji (11,9 %), Moravskoslezském a Středočeském kraji (10,7 %). Nejvíce připoutaných řidičů bylo naopak v roce 2019 evidováno v Kraji Vysočina, téměř 97 % řidičů.

deti

Denně jsou téměř 200 nepřipoutaným řidičům uděleny 3 body

Zákon říká, že: „Řidič je povinen zajistit, aby byly nezletilé děti připoutány bezpečnostním pásem či umístěny v dětské autosedačce tak, jak dále podrobně stanoví podmínky uvedené v § 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V případě nepřipoutání dítěte nese za toto jednání odpovědnost právě řidič (pozn. vyjma případů, cestuje-li ve vozidle rodič či doprovod dítěte, tam přechází odpovědnost na něj, např. školní výlety v autobuse).“

„Porušení této povinnosti speciálně u dětí považujeme za jedno z nejrizikovějších, se kterým se na silnicích bohužel setkáváme dnes a denně. Proto chci zdůraznit, že na takové jednání zaměřujeme v rámci dohledu zvýšenou pozornost. Je nutné, aby si lidé primárně uvědomili, že takové jednání může mít klíčový vliv na následky případné dopravní nehody,“ říká plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, ředitel služby dopravní policie.

Za porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem lze udělit příkazem na místě pokutu až 2 000 korun, ve správním řízení pak 1 500 – 2 500 korun a 3 body v rámci bodového hodnocení řidičů. Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu je druhým nejčastěji evidovaným přestupkem v rámci bodového hodnocení řidičů. Jen za 1. pololetí uplynulého roku bylo evidováno přes 35 000 takových přestupků (pozn. z toho cca 5 500 žen, zbytek muži).

Detailní informace jsou uvedeny v aktuální analýze Děti, která je k dispozici na webu www.iBESIP.cz. Rodičům také doporučujeme projekt „Děti v dopravě“, který se zaměřuje na rodiče a instituce věnující se výchově a vzdělávání dětí. Na webu www.detivdoprave.cz jsou k dispozici všechny materiály, které byly vytvořeny pro školy, rodiče a děti.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018