Pojišťovny řidičům neoprávněně krátí plnění

8. 6. 2014

Na českých silnicích se denně přihodí v průměru 231 nehod. Škoda vzniklá při jedné dopravní nehodě činí průměrně 58 510,50 Kč. Ne každý poškozený řidič, který si poctivě platí havarijní pojištění a povinné ručení, se ale dočká náležitého pojistného plnění. Přestože pojišťovny deklarují, že je pro ně povinné ručení ztrátovou záležitostí, reálně řidičům vyplatí zpět necelých 50 % vybrané částky.

Povinné ručení: Ztrátový produkt nebo zlatý důl?

České pojišťovny svorně prohlašují, že je pro ně povinné ručení ztrátovou záležitostí a jsou proto nuceny zdražovat. Z analýzy výročních zpráv 11 pojišťoven za rok 2012 však vyplývá, že pojišťovny z celkově vybrané částky vyplatily řidičům zpět pouhých 47 %. Rozpětí škodovosti se u jednotlivých pojišťovacích domů pohybovalo od 29,3 % do 77,1 %. V Německu přitom pojišťovny z povinného ručení vyplatily zpět celých 83 % a výjimkou nebyly ani hodnoty blížící se 100 %. Zvláštní je, že podle kombinovaného škodního poměru, který kromě vlastních nákladů na pojistné plnění zahrnuje také provozní náklady a rezervy, české pojišťovny ovšem nakonec skončily téměř 3 % ve ztrátě. Pokud by tyto výdaje reálně představovaly více než 50 % vybrané částky, bylo by možné u německých pojišťoven analogicky předpokládat ztrátu přesahující 30 %, reálně však činila pouhých 6 %.

Případů neoprávněného krácení mohou být tisíce

Z výsledků pojišťoven není zcela jasné, čím je markantní rozdíl mezi procentuální výší vyplaceného pojistného způsoben. Svou roli zde však může hrát i neoprávněné krácení pojistného plnění. Jen na společnost Vaše nároky.cz se již obrátilo kolem stovky klientů, u kterých pojišťovny ke krácení přistoupily. „Nedávno jsme řešili případ klienta, kterému při autonehodě na vozidle vznikla škoda, jejíž oprava ho v neznačkovém servisu vyšla na 102 000 korun. Klient pojišťovně škůdce pojistnou událost řádně oznámil a doložil všechny potřebné podklady. Pojišťovna však stanovila výši pojistného plnění na částku 67 333. Argumentovala tím, že rozsah poškození vozidla odpovídá finančně totální škodě a náklady na opravu výrazně převýšily obvyklou cenu vozidla. S tím však poškozený nesouhlasil a obrátil se na nás. Pojišťovna nakonec přistoupila na dorovnání požadované částky, aniž bychom na ni museli podat žalobu,“ líčí svou zkušenost Petr Novák.

Pojišťovny se rády vymlouvají

Pojišťovny samy krácení pojistného plnění nepopírají. Obvykle však mají připravené odůvodnění, podle kterého je krácení v daném případě v naprostém pořádku. „Nejčastěji argumentují tím, že by se poškozený proplacením plných nákladů na nové díly obohatil, protože bourané díly byly starší, a tudíž méně hodnotné. Operují při tom s pojmy jako amortizace a odkazují na paragrafy, které jsou pro laika naprosto nesrozumitelné,“ komentuje praktiky pojišťoven právník. Dále se pojišťovnám mnohdy nelíbí oprava staršího vozu v autorizovaném servisu, jindy paradoxně vyžadují opravu pouze v jedné ze značkových smluvních autoopraven. Soudy naštěstí tyto argumenty neuznávají, což potvrdil i verdikt Ústavního soudu z roku 2007: „Rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud to není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“ Řidiči, kteří se rozhodnou proti praktikám pojišťoven bránit, tak mají dobré vyhlídky na úspěch.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018